Sunday, January 12, 2014

കുഞ്ഞ്

ആദ്യം വേണമെന്ന് ഞാൻ
പിന്നെ അവളും .
ചോരത്തുള്ളികൾ
കുരുതിപ്പൂക്കൾ
അവസാനം നാണത്തോടെ
ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു .

തലകുത്തി നിന്ന്
കാണാൻ ശ്രമിക്കുക .

പ്രണയം കൊഴുത്തു
കൂടെ അവളും .
ദിവസങ്ങൾ
മാസങ്ങൾ
പിന്നെ പലതും
തെറ്റി പോലും.

ആദ്യം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ
പെണ്ണ് എന്ന് സംശയം
വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ
വാശിയിൽ അവളും

വീണ്ടും എന്റെ വഴി .
കൊലപാതകം ,
കത്തി എടുത്തു മുറിച്ചു
കൊലപാതകൻ  
ഞാൻ തന്നെ ,

പ്രണയവും
കാമവും
ജീവിതവും
മുന്നോട്ട്

ഇപ്പോൾ
പ്രാർത്ഥനകൾ
കണ്ണീരുകൾ

അവസാന തീരുമാനം
ഒരുമിച്ചു തന്നെ
ഇനി ഒന്നുണ്ടങ്കിൽ
അതു 'അവൾ' തന്നെ ,